החלפת מפרק הירך - כירוגיה של מפרק הירך - טכנולוגיה מתקדמת בהתאמה אישית

: ימים א-ה 9:00 - 19:00
   : 04-8323357

הניתוח

operationעל פי התקנון לפני הניתוח נמצאים לרשות הכירורג כל התותבים השונים וכל הגדלים הנחוצים לשם התאמה מדוייקת של התותב. ניתן לבחור בין הרדמה כללית, ספינאלית או אפידורלית – או צרוף ביניהן.

בעת הניתוח מבצעים סילוק או עיצוב העצם לשם השתלת החלקים השונים של התותב הפנימי.
עכשיו הכירורג משתיל את התותב אשר נבחר.
אחרי קיבוע המפרק המלאכותי בעצמות האגן והירך, הפצע הניתוחי נסגר.

כאשר מתעוררים מהניתוח מרגישים טשטוש זמני. תרופות נגד כאבים ניתנות לפי הצורך, כאשר קיימות שיטות שונות לשם סילוק הכאבים. ממשיכים בעירוי תוך-ורידי ולעיתים יהיה צורך בקטטר שתן.